ON-CHAIN ABC

Là video chứa đựng nhiều kiến thức chất lượng được record từ workshop online “On-chain ABC” đầy tâm huyết của team Datafi.

1. Các loại on-chain data
2. Các giá trị lớn từ on-chain
3. Phương pháp phân tích dòng tiền
4. Phương pháp phân tích hành vi
5. Phân tích tín hiệu   GOM HÀNG
6. Phân tích tín hiệu  XẢ HÀNG
7. Phân tích sự kiện, case study
8. Định hướng kỹ năng & công cụ phân tích
Alpha leak 🎁
Bật mí: Khách mời đặc biệt có mặt trong video là Mr.John (Việt Tú) - team lead mảng trading x on-chain của BlockBase (venture capital company), sẽ giúp chúng ta có thêm góc nhìn on-chain x trading.

Feedback

Đây là cảm nhận chân thành của những người đã nghe Datafi chia sẻ các nội dung trên.
user feedback