Về chúng tôi

Thedatafi là đơn vị phân tích on-chain và nghiên cứu tài sản tiền điện tử. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phân tích on-chain, nghiên cứu tài sản tiền điện tử và các dịch vụ tư vấn cho các tổ chức và cá nhân.