"Đáy" và 4 Cơ Sở Lớn Từ Macro (Big Signal 2)

 • avatar
  Name
  The Datafi
  Published on
  · 1 min read
 • Tóm tắt: Phát hiện mối tương quan giữa cung stablecoin và Fed fund rate; Dự phóng đỉnh của lãi suất năm 2023; 3 chỉ báo vĩ mô đồng xu hướng về chu kỳ thị trường; và những kiến thức vừa hữu ích vừa gọn nhẹ cho NĐT crypto.

  Tháng 02/2023, DataFi có 1 report “Big signal 1” nói về việc xác định BTC đã ở đáy hay chưa. Và một lần nữa, team có thêm khám phá mới về mối tương quan giữa sự tăng trưởng của

  Support quality content.
  This is a Pro Content. Subscribe to read the full story.