Narrative Và Quả Trứng Vàng

 • avatar
  Name
  The Datafi
  Published on
  · 1 min read
 • Tóm tắt: Narrative nào tiềm năng và tại sao? Nó đang ở giai đoạn nào? Những dự án nào đáng chú ý trong narrative đó? Chỉ số/ dashboard dùng để theo dõi những biến chuyển bất thường trong 1 narrative? Tất cả sẽ có ở trong bài nghiên cứu này của DataFi. Bật mí 4 narrative đồ sộ trong bài này đó là RWA, NFT lending, LSD-Fi, L2-L3-Ln.

  Mở đầu

  Để đồng hành cùng nhà đầu tư trong chặng đường đi tìm

  Support quality content.
  This is a Pro Content. Subscribe to read the full story.