ApeCoin Staking và các thay đổi on-chain của $APE

 • avatar
  Name
  The Datafi
  Published on
  · 3 min read
 • Ngày 5/12 vừa qua, Ape team đã triển khai tính năng staking cho $APE để tăng nhu cầu sử dụng của token, chỉ trong 2 ngày staking contract của APE đã có 8.2m $APE staking từ 1.5K địa chỉ tham gia (trung bình 5.5K $APE/địa chỉ) và con số này vẫn tiếp tục tăng trong lúc Datafi viết bài.

  Dữ liệu on-chain cho thấy đã có 4m $APE được rút ròng từ các sàn giao dịch tập trung như Binance. Kraken, Bitpanda, đây có thể là động thái cho thấy nhu cầu sử dụng APE để staking là từ các hodler của $APE.

  Lưu ý là theo quan sát của team Datafi thì lượng APE lưu hành chính hiện đang nằm trên Binance (33m $APE). Chỉ trong vòng 2 ngày, từ sự kiện staking, Binance 14 (1 trong những địa chỉ ví rút chính của Binance) đã cạn balance (từ 2.1m $APE xuống còn hơn 600K $APE) và vừa được nạp thêm 3m $APE từ Binance 8. Hiện xu hướng rút ròng $APE vẫn còn đó.

  Quan sát các top transaction của APE trên Dex, Datafi thấy hầu hết chỉ là các giao dịch của MEV bot (các ô màu bạc). Ngoài ra các giao dịch mà Datafi cho rằng bình thường thì chủ yếu là các giao dịch bán $APE.

  1 vài profile là smart money có dấu hiệu tăng balance trong sự kiện gần đây mà team quan sát được nhưng các profile này cũng không có dấu hiệu rõ ràng là 1 smart money đích thực khi các giao dịch trading trong lịch sử khá mờ nhạt và không có lợi nhuận lớn.

  Về market maker và funds, hiện có 2 đối tượng đang tăng balance mà team Datafi thấy là Aca và Wintermute. Lượng nắm giữ của Aca hiện là 170K $APE ($1m) và Wintermute là 600K $APE ($2.67m).

  Tổng kết

  • Sự kiện staking $APE đã tác động vào dòng vốn trong dự án của Apecoin làm giảm lượng cung trên các sàn giao dịch tập trung.
  • Có dấu hiệu thu gom từ 1 vài địa chỉ ví là smart money, tuy nhiên tỉ suất lợi nhuận của các vi smart money này không cao nên chưa phải mức tin cậy để copy trading.
  • Có dấu hiệu tăng balance từ 1 vài MM và fund như Arca và Wintermute.
  • Top các giao dịch trên Dex chủ yếu là bot, không có nhiều nhu cầu mua thực từ các đối tượng là dex trader hay investor.