czsamsun kiếm tiền từ USDC x DAI mất peg

 • avatar
  Name
  The Datafi
  Published on
  · 2 min read
 • Trong vụ việc USDC bị depeg về 0.8xxx ngày 11/03/2023, một địa chỉ ví được Debank gắn nhãn là “czsamsun” đã thực hiện các giao dịch kiếm lời từ USDC và DAI, kiếm về khoản lãi tạm thời là ~$2.6M khi đổi USDC qua DAI.

  Địa chỉ ví: 0x9026a229b535ecf0162dfe48fdeb3c75f7b2a7ae

  Họ đã thực hiện kế hoạch như sau.

  Khi USDC bị depeg về 0.8xxx, DAI bị depeg về 0.9xxx, sàn 0x exchange vẫn cho swap USDC → DAI với tỉ lệ 1:1 thông qua Maker PSM (Peg Stability Module). Nguyên nhân là do MakerDAO đã cố định tỷ lệ mint DAI khi deposit USDC là 1:1.

  Biết được điều đó, czsamsun đã swap các lệnh:

  • (1) Swap 106.9M USDT qua ~116,5M USDC
  • (2) Swap lượng USDC trên qua ~116,5M DAI, lúc này so với USDT thì DAI đang có giá trị ~$109.5M (DAI đang mất peg ít hơn USDC).

  Câu hỏi là tại sao họ không dừng lại ở USDC & đợi USDC hồi mà lại tiếp tục swap qua DAI? Và từ DAI cũng không swap ngược qua USDT để có ngay khoản lãi ~$2.6M mà lại tiếp tục deposit vào Aave? Câu trả lời là:

  • Có phải họ tin rằng tốc độ lấy lại peg của DAI sẽ nhanh hơn USDC? Nếu giải thích như vậy, có thể hiểu rằng lượng USDC làm tài sản đảm bảo cho DAI chỉ chiếm 15%, việc DAI mất peg là do hiệu ứng tâm lý tạm thời. Thực tế đúng là DAI đang lấy lại peg tốt hơn USDC.
  • Deposit DAI vào Aave là để cho vay, qua đó tiếp tục kiếm thêm 1 khoản lãi nữa.

  Như vậy, czsamsun không chỉ ăn chênh lệch giữa các stablecoin mà còn có thêm 1 khoản lãi cho vay. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu DAI mất peg nặng hơn thì phi vụ này cũng chưa kết luận được lời lỗ bao nhiêu.

  P/s: Trước đây, ngày 16/07/2029, czsamsun đã từng chia sẻ về một lỗ hổng khác của smart contract trong việc xác minh chữ ký của 0x’s exchange.