Các token Liquid Staking Derivatives (LSD) sau Shanghai của Ethereum có gì hot?

 • avatar
  Name
  The Datafi
  Published on
  · 2 min read
 • Gần đây, token của các giao thức về Liquid Staking Derivatives (LSD) có mức giá tăng nhanh nhờ hưởng lợi từ việc nâng cấp Shanghai sắp tới.

  Trong hình là thống kê một số giao thức đi đầu trong nhóm LSD để mọi người tham khảo xem dự án nào tiềm năng tăng trưởng tốt.

  Group 76 (2).png

  Hình ảnh

  Về bản cập nhật Shanghai

  Bản này cho phép staker được rút $ETH khỏi staking pool sau 2 năm lock token. Theo Datafi thì điều này sẽ kích hoạt 2 yếu tố sau:

  Thứ nhất: Gia tăng nhu cầu staking $ETH

  Trước đây, $ETH đã stake sẽ không được tháo ra, cách duy nhất để có thanh khoản khi stake $ETH là sử dụng các dịch vụ staking của các giao thức LSD (bán token phái sinh của giao thức như stETH, rETH, etc.), và phải sẽ chấp nhận trượt giá (1 vài %).

  Sau này, khi có bản cập nhật Shanghai, nhà đầu tư sẽ có lựa chọn an toàn hơn là rút $ETH khỏi bể staking để bán. Như vậy vừa tiện hơn vừa giảm rủi ro trượt giá.

  Thứ hai: Tạo nên sự dịch chuyển nguồn staked ETH giữa các giao thức LSD

  Vì $ETH nay có thể unstake khỏi các protocol như Lido, RocketPool, Ankr, Stake Wise,… để tìm bên khác có APR cao hơn.

  Chú ý

  Hiện lượng $ETH đang được staking trên beacon chain của ETH chỉ ở mức 15%, rất thấp so với các chain khác, ví dụ như BNB (90%), Solana (68%),... Điều này cho thấy thị trường cho dịch vụ staking trên ETH vẫn còn nhiều và rất tiềm năng.

  Hình ảnh

  => Datafi dự đoán Liquidity staking protocol sẽ là chủ đề hot sắp tới mà mọi người không nên bỏ lỡ. Theo bạn, protocol nào sẽ hưởng lợi nhiều nhất?