On-chain Review $GALA

 • avatar
  Name
  The Datafi
  Published on
  · 2 min read
 • Tóm tắt

  - Hành động tăng giá của $GALA trong 2 ngày qua là không bền vững.
  - Các ví cá mập lớn nắm giữ $GALA có dấu hiệu của sự thoát hàng.  

  “When AXS is going up, GALA will follow!”

  Dữ liệu on-chain của $GALA có ủng hộ việc tăng giá theo trend GamingNFT, cùng Datafi phân tích chi tiết nhé.

  1.  Diễn biến giá

  gala1.jpg

  Có sự tương quan giữa $AXS và $GALA. Cụ thể: 

  Từ ngày 04/12, AXS đã tăng hơn 50%, từ $6.89 lên $10.5 trước khi quay trở lại giá hiện tại ở mức $8.2. Nguyên nhân của sự tăng giá này đến từ bản cập nhật mới trong 2 ngày 05, 06/12.

  GALA cũng đã tăng 11%, từ $0,02514 lên $0,028 trước khi quay trở lại giá $0,0257.

  Insight: AXS tăng giá kéo theo sự tăng giá của $GALA, tuy nhiên mức tăng không đáng kể.

  2. Hoạt động on-chain nổi bật

  gala2.jpg

  Ví 1: 0x17BFD793710E9c151942b60Db155C2F336b3F6Da
  - Ví nắm 827M GALA (~ 21M USD). Đây là ví cá nhân nằm trong Top balance.
  - Trong 7 ngày qua đã chuyển đi ~ 350M $GALA sang các ví phụ hoặc chuyển thẳng lên Binance.
  - Các ví phụ có dấu hiệu bán $GALA sang ETH.

  gala3.jpg

  Ví 2: 0x74c62
  - Ví này nắm giữ 185M $GALA (~ 4M USD) và không hoạt động trong 670 ngày qua.
  - Từ ngày 02/12, ví đã có động thái chia nhỏ $GALA sang nhiều ví phụ, trong đó có ví trung gian là Genesis Trading => Các ví này đẩy $GALA lên Coinbase => Rút về ví 0xd8d6 => Đẩy lên Binance.
  - Riêng ví 0xd8d6: Đã có khoảng 70M $GALA được ghi nhận chuyển từ ví 0xd8d6 đẩy lên Binance trong 7 ngày qua. Ví vẫn tiếp tục đẩy $GALA lên trong những giờ qua.

  gala4.jpg

  Insight: Các ví cá mập lớn đang có động thái rũ hàng.