Giá $AXS sẽ đi về đâu?

 • avatar
  Name
  The Datafi
  Published on
  · 2 min read
 • I. Vesting

  5 ngày nữa (khoảng 25/10), 21.5M $AXS ( = 20% lượng cung lưu hành hiện tại) tương đương 215M USD sẽ được unlock.

  311568413_121429697383445_3496494240053749434_n.jpg

  II. Giá sau unlock

  Trong quá khứ, các đợt trả token số lượng lớn (~ 21M $AXS) thường khiến giá $AXS bị giảm sâu.

  311718963_121430034050078_4950497642498395681_n.jpg

  Xét 2 đợt trả gần nhất, cùng lượng token:

  • Ngày 30/10/2021: $AXS đã giảm 60%
  • Ngày 29/04/2022: giá đã giảm 50% trước khi sidewway.

  III. Vị thế và hành động của Quỹ

  Các nhà đầu tư sớm đang có ROI ~10,000% - 12,500%.

  Giá bán Private và IEO của $AXS là 0,08 USD và 0,1 USD. Giá hiện tại của $AXS là ~ 10 USD.

  Trong đợt trả ngày 29/04:

  • Defiance Capital: Nhận được 160.000 $AXS ngày 29/4 => Ngày 01/07 chuyển qua cầu RONIN và BÁN HẾT qua Katana Swap.
  • Quỹ Arca: Nhận được 437.000 $AXS đã chuyển lên Binance bán HẾT vào ngày 09/05.
  • Delphi Digital: Nhận được 750.000 $AXS => Đã đẩy dần lên Coinbase và Binance. Hiện tại vẫn còn nắm giữ 240.000 $AXS
  • Các nhà đầu tư sớm khác chưa được định danh cũng có các hành động tương tự.

  => Cho thấy các quỹ, nhà đầu tư sớm có xu hướng bán $AXS trong giai đoạn này.

  Riêng ví của team dự án AXS là Sky Marvis sau khi nhận được token vesting thì đã đem Staking toàn bộ chứ không xả.

  311688205_121430137383401_5091336268665581321_n.jpg

  IV. Kết luận

  • Ví của team dự án (Sky Marvis) khi nhận được $AXS vesting không xả mà đem vào staking.
  • Áp lực bán từ rất lớn từ các quỹ tham gia vòng private, không khuyến khích mọi người mua $AXS cho mục tiêu 3-6 tháng tới.