RWA là gì? Có thể thành trend không?

 • avatar
  Name
  The Datafi
  Published on
  · 2 min read
 • Real-World Assets (RWA) là tài sản tồn tại ngoài blockchain nhưng được token hóa lên blockchain, thành một nguồn lợi nhuận hiệu quả trong DeFi.

  Gần đây, TrueFi (TRU) - một giao thức RWA, nổi lên cùng các đồn đoán về các tokens liên quan. Tuy nhiên, Volume giao dịch trong vài tuần gần đây cho thấy dòng tiền vẫn chưa đổ vào narrative này.

  RWA vẫn có cơ sở để nổi lên khi đến thời điểm thích hợp. Để thành trend nó cần ít nhất 3 yếu tố:
  - Sự phát triển của các giao thức RWA L1
  - Các bộ luật/quy định và các cơ chế thực thi
  - Sự ủng hộ của tình hình kinh tế vĩ mô

  Ngoài ra, bạn cũng cần để mắt đến các giao thức RWA mới nổi như HomeCoin Finance hay Securitize,... DataFi sẽ cập nhật thêm về nhóm RWA này khi thấy tín hiệu tích cực.

  Design - On-chain report (14).png

  Trên hình là 1 số token trong nhóm RWA mà DataFi tổng hợp để bạn tìm hiểu thêm.